Hz. Muhammed Hz. İsa’nın Babası mı?

Fetullah Gülen’in Bazı Ayetleri Nasıl Tefsir Ettiğine Dikkat Etmek Gerek!

Bakalım Gülen “Meryem Süresi 17.Ayet” i [1] nasıl yorumlamış:

{Acaba ne idi bu ruh[2]? Hemen büyük çoğunluğu itibariyle bütün tefsirler, ayeti kerime de: “ruhumuzu gönderdik” diye belirtilen ruhun Cebrail (a.s.) olduğunu ifade etmektedirler. Ne var ki, burada Kur’an Ruh tabirini kullanıyor; ruhun tayinin de ise ihtilaf vardır. İhtimalin sınırları ise ihtilafın çerçevesini aşkındır; hatta Efendimizin ruhunu içine alacak kadar da geniştir. Evet, bu da muhtemeldir; zira Hz. Meryem çok afife ve nezihe bir kadındı. Bu itibarla da gözlerinin içine başka bir hayal girmemişti ve girmemeliydi de. Ona sadece kendisine helal olan biri bakmalıydı. O da olsa olsa Efendimiz olabilirdi; zira o bir münasebetle Hz. Meryem’in kendisiyle nikâhlandığına işaret buyuruyordu[3]. Bu açıdan da Ruh’un Efendimizin ruhu olabileceği de ihtimal dâhilindedir.}[4]

Fetullah Gülen’in Yukarıdaki Yorumuna Göre Hz. Muhammed Hz. İsa’nın Babası mı?

Rivayet zincirlerindeki sıkıntılar bir yana konulup hadis sahihmiş gibi ele alınsa bile, Hz. Peygamber’in Hz. Meryem ile nikâhının ve zevceleşmesinin Ahirette, Cennette olacağını söylediği görülüyor. (Bu nikâhlanma olayına eserin 146 nolu dipnotu ile Gülen, Ali el-Muttaki’nin Kenzul-Umma – l (11/424) adlı eserinden dayanak gösteriyor, ancak nedense rivayetin metnini vermiyor. Oysa orada Hz. Peygamber’e isnat edilen söz şudur: Sad İbn Cünade’den, Allah Resûlü dedi: Cennette Allah beni İmrân kızı Meryem, Firavun’un hanımı ve Musa’nın kız kardeşi ile evlendirecek. Bu rivayet farklı râvilerden az çok değişiklikle Taberânî: Mucemul-Kebîr, VI, 52, no: 5485; Heysemî: Mecmua, IX, 128, gibi diğer kaynaklarda da geçmektedir.[5]

Her ne kadar Gülen cümlesinin sonunda bu konuda başka kanıtlar bulunmadan bunun katiyet ifade etmeyeceğini belirtiyorsa da, söz konusu ayeti böyle yorumladıktan sonra geriye ne kalıyor ki?[6]

Aksiyon dergisinde[7] Suat Yıldırım şöyle diyor: “… Müslüman ve Hıristiyan ümmetlerinin, Hz. İsa’nın şahsiyeti etrafında bütünleşerek, hem kendilerini, hem de bütün insanlığı kurtarmaya yönelmeleri, hepimizin ideali olmalıdır. Bunun bazı emareleri de görünmektedir.” S.Yıldırım’ın bu sözlerine benim gönlüm razı değildir. Kendisinin de belirttiği gibi mutlak risaletin sahibi Hz. Muhammed ise ve henüz Hz. İsa da ortada yoksa niçin S.Yıldırım Müslümanları Hz. İsa arkasında saf tutmaya davet ediyor da Hristiyanları Hz. Muhammed etrafında toplanmaya çağırmıyor? Yoksa Hz. Muhammed’in risaleti insanlığın kurtuluşuna kâfi değil midir?[8]

Gülen’in ilgili ayeti ihtimal dâhilinde bile olsa yorumlaması (Hz Muhammed’i Hz. Meryem ile bu dünyada nikâhlayarak Hz İsa’nın babası pozisyonuna sokması); Fetullah Gülen’in sağ kolu olduğu iddia edilen şahsın Papa’nın elini öpmesinin [9] ardından Dinlerarası Diyalog Operasyonu çerçevesinde, Hristiyanlara hoş görünme adına, Hıristiyanlığı ve İslam’ı apaçık “evlendirmeye” yönelik bir girişimdir.[10]


Dipnotlar

[1]Meryem 17 meali“(Meryem) İnsanlarla kendisi arasına bir perde çekmişti. Bu durumda ona Ruhumuzu gönderdik ve önünde mükemmel bir insan olarak biçimlendi”
[2]Kur’an’da “RUH” kelimesi hiçbir yerde Hz. Muhammed’e atfen kullanılmamıştır. Ruh kelimesinin geçtiği ayetler
[17:85], [26:193], [40:15], [78:38], [2:87], [2:253], [5:110], [58:22], [16:102], [42:52], [19:17], [21:91], [66:12], [32:9], [15:29], [38:72], [70:4], [97:4], [4:171] [3]Taberânî, el-Mu’cemü’l Kebir, 8/258
[4]Fethullah Gülen; Kur’an’dan İdrake Yansıyanlar, İstanbul, 2000, s. 247-248.
[5] www.archive.is/y4zvb
[6]Prof. Dr. Mehmet BAYRAKDAR; Dinlerarası Diyalog ve Başkalaştırılan İslâm, İslami Araştırmalar, 20(3),2007. s.286
[7]Prof. Dr. Suat YILDIRIM;  Salat ve Selam Hz. İsa İçin, Aksiyon, sayı 470, 8 Aralık 2003, s.45.
[8]Prof. Dr. Mehmet BAYRAKDAR; Dinlerarası Diyalog ve Başkalaştırılan İslâm, İslami Araştırmalar, 20(3),2007. s.288
[9] www.dailymotion.com/embed/video/x182mxv
[10] Serdar UZUN – 12.12.2013

Hakkında Serdar UZUN

Okudun mu?

Turist Rehberlerinin Rehberlik Mesleğine Bakışı

Turist rehberliği, Turizm sektörünü, ekonomilerinin gelişiminde önemli bir gelir kaynağı olarak gören ülkeler için hayati …

2 comments

  1. dimağınıza mevla kuvvet vere serdar bey…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kutucuğa Uygun Değeri (Rakamla) Gir! *Captcha loading...