Hz. Muhammed’in Zevceleri (Eşleri) ile Yaşadığı Sorunlar: Hz. Aişe ile Zeyneb Arasındaki Çekişme

5 Mayıs 2020
Hz. Muhammed’in Veba Salgını Hakkında Bilgi Alması (623)

Müslümanlara “insani” yönüyle örneklik teşkil eden Hz. Muhammed’in eşleri ile yaşadığı bazı sorunları paylaşmak istedim. Olaylardan hangi dersin/derslerin çıkarılması gerektiği konusunu ise sizlere bırakıyorum…
Not: Rivayetlerin sahihliği hususu ayrı bir tartışma konusudur.
[hr gap=”null”][hr gap=””]
Hz. Peygamber, zevcelerini ziyaret etme konusunda adil olabilmek için sıralama yapar, yapılan sıralama ile ilk zevcesine sıranın yeniden gelmesi için 9 gün geçmesi gerekir. Her akşam ziyaret sırası gelen zevcesinin odasında toplanırlardı. Hz. Aişe ve Hz. Zeyneb arasındaki olayın gerçekleştiği gün toplanma yeri Hz. Aişe’nin odasıydı.

Hz. Peygamber elini Zeyneb’e doğru uzatınca Hz. Aişe durumu fark eder ve “Bu Zeyneb’tir!” şeklinde tepki verir. Hz. Aişe’den gelen tepki üzerine Resûlullah da elini geri çeker. Derken Hz. Aişe ve Hz. Zeyneb çekişmeye başlarlar, öyle ki bu çekişme birbirlerinin yüzüne toprak atmaya kadar büyür. Çekişmenin yaşandığı esnada odalarının hemen yakınındaki mescitte kamet getiriliyordu ve Hz. Ebu Bekir de namaz için mescide geliyordu. Çekişmenin seslerini işiten (ve büyük ihtimalle kızının Zeyneb ile çekişmesine sinirlenen) Hz. Ebu Bekir: “Ey Allah’ın Rasulü, çıkıp şunların ağızlarına toprak saçsana!” şeklinde bir söz söyler. Resûlullah’ın yaptığı şey ise olaya şahit olanları şaşırtacak şekilde olur: Odadan çıkarak gider…

Kaynaklar:
– Müslim, Rada 46.
– Mehmet Azimli. Siyeri Farklı Okumak. Ankara, 2013, s.442 (35 numaralı dipnot).
– Mehmet Azimli. Hz. Peygamber’in Evlendiği Kadınlar. İslam Araştırmaları. Yıl: 3. Sayı: 1. 2010. s.71 (28 numaralı dipnot).

Article Tags:
· · ·
Article Categories:
Serdar UZUN'un Yazdıkları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kutucuğa Uygun Değeri Giriniz! *Captcha loading...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.