Özgeçmiş

👇 SERDAR UZUN KİMDİR?
1982 yılında Artvin Hopa’da dünyaya gelen (aslen Çayeli Kaptanpaşa köyünden) Serdar UZUN; 2004 yılında Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Turizm Rehberliği programından ön lisans eğitimini; 2007 yılında Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği bölümünden lisans eğitimini; 2017 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi anabilim dalında “İslam İkonografisinde Hz. Muhammed” adlı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2005 yılında İngilizce dilinde profesyonel turist rehberliği çalışma kartını alan ve 2008-2020 yılları arasında İçişleri Bakanlığı’nın farklı birimlerinde çalışan Serdar UZUN, 2020 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği programında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Serdar UZUN, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği anabilim dalında 2021 yılında başladığı doktora eğitimine devam etmektedir.
👇 EĞİTİM 🎓
Lisansüstü

Doktora (Öğrenci)
Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Yüksek Lisans (Mezun)
Gazi Üniversitesi Sanat Tarihi
Tez Adı: İslam İkonografisinde Hz. Muhammed
Mezuniyet Notu: 3,71 / 4
Mezuniyet Tarihi: 27.01.2017

Lisans

Gazi Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği
Tez Adı: Türkiye’de Turist Rehberlerinin Mesleki Başarısını Etkileyen Faktörler
Mezuniyet Notu: 3,11 / 4
Mezuniyet Tarihi: 11.06.2007

Ön lisans

Anadolu Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama
Mezuniyet Notu: 3,27 / 4
Mezuniyet Tarihi: 09.07.2020

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Turizm Rehberliği
Mezuniyet Notu: 86,56 / 100
Mezuniyet Tarihi: 11.06.2004

Ortaokul-Lise

Artvin Hopa İmam Hatip Lisesi
Mezuniyet Notu: 4,37 / 5
Mezuniyet Tarihi: 15.06.1999

👇 YAYINLAR 🖋
Kitap / Kitap Bölümü 📚

Anadolu Düşünürleri
Uzun, S. (2023). Gazali. Anadolu Düşünürleri (Edt. T.F. Çakmak, F.Ö.Güzel). Ankara: Detay Yayıncılık, 399-410.

Turist Rehberleri ve Rehber Adayları için Anadolu’da Türk İslam Dönemi Mimari Yapılar
Uzun, S. (2022). Namazgâhlar. Turist Rehberleri ve Rehber Adayları için Anadolu’da Türk İslam Dönemi Mimari Yapılar (Edt. Ö. Zorlu, A. Acun Köksalanlar, H. Akyurt Kurnaz). Çanakkale: Paradigma Akademi, 437-462.

Turist Rehberleri ve Rehber Adayları için Anadolu’da Türk İslam Dönemi Mimari Yapılar
Uzun, S. (2022). Zâviyeler. Turist Rehberleri ve Rehber Adayları için Anadolu’da Türk İslam Dönemi Mimari Yapılar (Edt. Ö. Zorlu, A. Acun Köksalanlar, H. Akyurt Kurnaz). Çanakkale: Paradigma Akademi, 677-703.

Makale 🧾

Anadolu Düşünürleri
Uzun, S. (2023). Anadolu Düşünürleri [Kitap Tanıtımı]. Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(2), 118-120.

Turist Rehberlerinin Rehberlik Mesleğine Bakışı
Yazıcıoğlu, İ., Tokmak, C., Uzun, S. (2008). Turist Rehberlerinin Rehberlik Mesleğine Bakışı, Üniversite ve Toplum Dergisi, 8(2), 1-19.

Turist (Turizm) Rehberliği Meslek Etiği
Uzun, S. (2021). Turist (Turizm) Rehberliği Meslek Etiği, Türkiye Turizm Ansiklopedisi (Ed. Kozak, N.). https://www.turkiyeturizmansiklopedisi.com/turist-turizm-rehberligi-meslek-etigi (Erişim Tarihi: 27.09.2023).

👇 VERDİĞİ DERSLER 👨‍🏫
2023-2024 II. Dönem (Bahar)

Pazartesi
13.30-15.20 Turizm Rehberliği

Çarşamba
10.30-12.20 Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü
14.30-16.20 Anadolu İnanç Turizmi

Perşembe
14.30-16.20 Sanat Tarihi

2023-2024 I. Dönem (Güz)

Salı
13.30-15.20 Türkiye Turizm Coğrafyası
15.30-17.20 Dünya Turizm Coğrafyası

Perşembe
09.30-12.20 Mitoloji
15.30-16.20 Anadolu Düşünürleri

Cuma
09.30-10.20 Kariyer Planlama
10.30-12.20 Rehberlik Dersine Giriş
14.30-16.20 Anadolu Türk İslam Sanatı
16.30-18.20 Özel İlgi Turizmi

2022-2023 II. Dönem (Bahar)

Pazartesi
09.30-12.20 Turizm Pazarlaması

Çarşamba
10.30-12.20 Anadolu İnanç Turizmi
15.30-17.20 Turizm Rehberliği

Perşembe
10.30-12.20 Sanat Tarihi
13.30-15.20 Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü

2022-2023 I. Dönem (Güz)

Pazartesi
10.30-12.20 Anadolu Türk İslam Sanatı
13.30-15.20 Mitoloji 

Salı
10.30-12.20 Türkiye Turizm Coğrafyası 

Perşembe
10.30-12.20 Rehberlik Dersine Giriş

2021-2022 II. Dönem (Bahar)

Pazartesi
10.30-12.20 Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü
13.30-15.20 Turizm Rehberliği

Salı
10.30-12.20 Anadolu İnanç Turizmi
13.30-15.20 Sanat Tarihi

2021-2022 I. Dönem (Güz)

Pazartesi
10.30-12.20 Anadolu Türk İslam Sanatı

Perşembe
10.30-12.20 Rehberlik Giriş
13.30-15.20 Mitoloji

Cuma
10.30-12.20 Turizm Coğrafyası

2020-2021 II. Dönem (Bahar)

Pazartesi
10.30-12.20 Anadolu İnanç Turizmi
13.30-15.20 Turizm Rehberliği

Çarşamba
10.30-12.20 Tur Planlama ve Satış

Perşembe
13.30-15.20 Sanat Tarihi

2020-2021 I. Dönem (Güz)

Pazartesi
10.30-12.20 Turizm Coğrafyası

Salı
13.30-16.20 Mitoloji

Çarşamba
13.30-15.20 Rehberlik Giriş
15.30-17.20 Anadolu Türk İslam Sanatı

👇 ALDIĞI DERSLER 👨🏾‍🎓
2022-2023 IV. Dönem (Bahar)

Pazartesi
14.30-17.20 İleri Nitel Araştırma Yöntemleri (EYD 6038)

Salı
09.30-12.20 Turizm Sektöründe Politika ve Planlama (TUR 7006)

2022-2023 III. Dönem (Güz)

Çarşamba
09.30-12.20 Destinasyon Yönetimi (TUR 7038)
13.30-16.20 Turizm Sosyolojisi (TUR 7017)

2021-2022 II. Dönem (Bahar)

Çarşamba
09.30-12.20 Nitel Araştırma Yöntemleri (TUR 7030)
13.30-16.20 Turizm İşletmelerinde Performans Ölçme ve Değerlendirme (TUR 7012)

Perşembe
09.30-12.20 Turist Davranışı (TUR 5022)
13.30-16.20 Sosyal Psikoloji (TUR 7026)

2021-2022 I. Dönem (Güz)

Pazartesi
13.30-16.20 İleri Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik (TUR 7033)

Salı
09.30-12.20 Sürdürülebilir Turizm Yönetimi (TUR 5029)

Çarşamba
09.30-12.20 Bilim Felsefesi (TUR 7029)
13.30-16.20 Kültürel Miras ve Turizm (TUR 7025)

👇 MESLEKİ DENEYİM 💪
Öğretim Görevlisi

Akdeniz Üniversitesi
Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu
Başlangıç: 14.09.2020

Şef

Akdeniz Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Başlangıç: 01.04.2020

İçişleri Bakanlığı (NVİGM)
Pasaport ve Sürücü Belgeleri Daire Başkanlığı
Başlangıç: 01.04.2016

V.H.K.İ.

İçişleri Bakanlığı (NVİGM)
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Başlangıç: 28.01.2011

Balıkesir Valiliği
Erdek İlçe Nüfus Müdürlüğü
Başlangıç: 05.08.2008

Profesyonel Turist Rehberi

Çalışma Kartı Türü: Ülkesel (Eylemli)
Dili: İngilizce
Başlangıç: 2005

👇 KATKI SUNULAN PROJELER 🤝
Yer Aldığı Projeler

– ALO 199 NVİGM Etkileşim (Çağrı) Merkezinin Kurulması
– Pasaport ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin EGM’den NVİGM’ye Devredilmesi
– NVİGM Randevu (randevu.nvi.gov.tr) Hizmetinin Analizi

Tasarımlar ve Geliştirme Çalışmaları

– Pasaport ve Sürücü Belgesi Başvuru Yazılımlarının Analizi ve Geliştirilmesi
– Pasaport ve Sürücü Belgesine İlişkin E-Devlet Hizmetleri Analizi ve Geliştirilmesi
– Pasaport Protokol Belgesinin Tasarımı ve E-Devlette Dijital Ortama Taşınması
– Geçici Sürücü Belgesinin Tasarımı ve E-Devlette Dijital Ortama Taşınması
– Diplomatik Pasaport Başvuruları İçin TBMM, NVİGM ve Dışişleri Bakanlığı Entegrasyonu
– Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formlarının Tasarımı
– Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formlarının E-İmza ile Düzenlenmesi Analizi

👇 SERTİFİKA / BELGELER 💼
Sınav Sonuçları

Sınav Türü: 2019 YDS/1
Sınav Tarihi: 24.03.2019
Puan: 72,5

Sınav Türü: 2019 ALES/1
Sınav Tarihi: 05.05.2019
Puan: (Söz. 77,40) (EA: 71,97)

Bilgisayar Programcılığı

İçerik: Windows, Linux, Word, Excel, Programlaya Giriş, C++, Visual Basic
Kursu Veren: Ankara Çankaya Özel Çema Bilgisayar Kursu (MEB) (400 saat)
Belge No – Tarihi: 11281 – 22.03.2014

Rehberlik Ruhsatnamesi

Mesleğe Giriş: 30.01.2005
Ruhsatname No: 007019
Kayıtlı Olduğu Oda: ANRO

Takdirname

Balıkesir Valiliği Erdek Kaymakamlığı (03.08.2009)

Sürücü Belgesi

Belge Veriliş Tarihi: 04.02.2005
Sınıflar: A, A1, A2, B, B1, D1, F, M

Pasaport ve Sürücü Belgeleri Uç Kullanıcı Eğitimi

Eğitimi Veren: İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı
Eğitim Tarihi ve Süresi: 24.02.2018 – 27.02.2018 (25 Saat)
Katılım Belge No: 1138
Belge Doğrulama Kodu: P8EUM85B9PO54A9I

İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi

Eğitimi Veren: İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı
Eğitim Tarihi ve Süresi: 11.11.2019 – 12.11.2009 (11 Saat)
Katılım Belge No: 3468
Belge Doğrulama Kodu: 4HBJRTOBILQ7AT94

IHA Pilot Lisansı

Lisans Türü: IHA 1 – Sportif / Amatör
Lisans No: TR-IHA1H8295791
Lisans Bitiş Tarihi: Süresiz
Lisansı Veren Kurum: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kutucuğa Uygun Değeri (Rakamla) Gir! *Captcha loading...

Başa dön tuşu