Aklıma GelenlerSerdar UZUN'un Yazdıkları

Devlet Memurlarının Siyasi Görüntü Vermeleri

⚠️Yazıda dipnot sayılarının üzerine tıklarsanız açıklamaları okuyabilirsiniz.

Son yıllarda ve özellikle de son aylarda, ellerinde siyasi partilere ait semboller bulunan, siyasi partililerle çekilmiş boy boy fotoğraflarını gösteren, zırt pırt siyasi parti binalarını ziyaret ettiğini vurgulayan birçok paylaşım görüyorum. Buraya kadar sorun yok, sorun bunları yapanların hangi görevi icra ettikleriyle ilgili…

Aktif, yani hâlâ görevini icra eden devlet memuru arkadaşlarımın herhangi bir parti lehine veya aleyhine sosyal medyada paylaşım yapmalarını; bir partinin sembolü ile, bir partiliyle veya bir parti binasında poz vermelerini ve bu fotoğrafı paylaşmalarını anlayamıyorum. Kamu idaresine yönelik yapıcı eleştiri yapmasın demiyorum, anlam veremediğim şey devlet memuru olduğu halde siyasi görüntü vermeleri…

Belki bana diyeceksiniz ki “nesini anlamıyorsun, herkesin gönlünde yatan desteklediği siyasi bir parti olabilir“. Elbette olabilir, benim de siyasi bir görüşüm var, ancak konu DEVLET olunca işin rengi değişiyor…

Belki uygulanmadığı için unutulmuş olabilir! 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun1https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=657&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 ilgili kısımlarını hatırlatmakta yarar var.

Tarafsızlık ve devlete bağlılık
Madde 7: Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.

Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller
Madde 125: Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

D- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller:
ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,
o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

E- Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller:
b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,
c) Siyasi partiye girmek,

Doğrusu yazmak istediğim çok şey var ancak yazmasam daha iyi…
Kısacası 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve konuyla ilgili maddeleri yürürlükte olduğu sürece DEVLET MEMURU APOLİTİK OLMAK ZORUNDADIR!

Dipnotlar

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kutucuğa Uygun Değeri (Rakamla) Gir! *Captcha loading...

Başa dön tuşu