Serdar UZUN Şunları Yazmış:

Pythagoras

Sokrates öncesi filozoflar içersinde, çok önemli diğer bir isim, Miletos okulunun en güçlü rakiplerinden biri olarak bilinen Pythagoras’dır. Çok önemli bir bilim adamı olmasına karşın, ruhun ölümsüzlüğü ile insan yaşamını düzenleyen kurallar üzerinde yoğunlaşarak, felsefenin doğuşuna büyük katkıda bulunmuştur. Pythagoras, bir filozof ve bilim adamı olmanın yanında, 48. Olimpiyatlarda yumruk döğüşü dalında madalya alacak kadar güçlü bir bünyeye de sahipti. …

Devamı için TIKLA

Türk Kimliği Üzerine

Hiç kuşkusuz; aile ortamında, eğitim sürecinde, askerlik hizmetinde, meslek yaşamı esnasında ve özel hayatımızda; Türk Tarihinin kökeni ve kültürümüzle ilgili konularda bazı eserler okumuş, incelemiş, tartışmalara katılmış olmamıza karşın, TÜRK KİMLİĞİ hakkında tutarlı bir senteze ulaşmada zorluk çektiğimizi de yadsıyamayız. Ancak, hakkında yazılmış yüzlerce kitap ve makaleden çok azını okuyabildiği halde, insanın, böyle engin bir konuda yazmaya/takdim hazırlamaya teşebbüs etmesi, …

Devamı için TIKLA

Tanrı Kavramı ve Evrimi

Tanrı hakkındaki bilgimiz, Onun ne olduğundan değil, ne olmadığından ibarettir. Mamonides GİRİŞ Evrende bulunan her şeyi yarattığına ve koruduğuna inanılan yüce varlık. Tanrının ansiklopedilerde görebileceğimiz tanımı bu şekildedir. Peki nereden oluşa gelmiştir bu kavram? Tanrılar hakkındaki bilgilerimizin kaynağı, milattan önceki yüzyıllardan zamanımıza kadar gelebilmiş olan yazılı destanlarla (Finlilerin Kalevalası, Hintlilerin Veda ve Upanishad ve öteki kutsal destanları, Cermenlerin Nibelüngen ve …

Devamı için TIKLA

Sümerler

BABİL İMPARATORLUĞU İLK DEVLETLER ve İLK VE SON BABİL DEVLETİ Eski Orta Doğu Mezopotamya imparatorluğu olup MÖ. 4000 ilâ 500 yıllarına kadar sürmüş olan, merkezi bugünkü Irak’ın Bağdat şehrinin güneyine düşen bir yerde kurulmuş muhteşem ve efsanevî bir Krallığın adıdır. Kurulduğu devirlerde bu krallık iki kısımdan ibaretti: Kuzey memleketlerine AKKAT ve Güney memleketlerine Sümer adı veriliyordu. TARİH ÖNCESİ KÜLTÜRÜ Tarih …

Devamı için TIKLA

Mu Medeniyeti

Tarih, geçmişin olaylarını eldeki kaynak sayılan malzeme ve dokümanları kronolojik sırayla tutarlılıkla irdeleyerek inceleyen, neticelerini, neden ve niçinleri ile ortaya koymaya, açıklamaya çalışan bilim dalıdır. Tarihçi, topladığı bilgi ve belgeleri eksik dahi olsalar bir pazılın parçaları gibi akıl yürütme yolu ile birleştiren, yeniden kurgulayan kişidir. Bütün bu çalışmaları yaparken, arkeoloji, bibliyoğrafya, kronoloji, paleografi, mühürbilim, yazıtbilim, soybilim, antropoloji, sosyoloji ve ekonomiden …

Devamı için TIKLA

Hz. Ali

İnsanlık Adaletinin Sesi Hz. ALİ İnsanlık, uzun ve garip bir tarihe sahiptir. Uzunluğunu oluşturan; Eski insanların, zamanla yeryüzünün ilk günlerine kadar uzanan ömrüdür. Sonrası da, aşamadan aşamaya, yaşamdan yaşama gelen, tarihin ağır ve hantal gelişimidir. Garipliği ise, bir önsözle ele alınabilecek ya da bir kitapta incelenebilecek olmaktan çok daha fazladır. Garipliğinin en belirgin özelliklerinden; insanlığın şu ya da bu topluluğunun, …

Devamı için TIKLA

Hz. İsa

HZ. İSA VE MİSYONU (D.Y: İ.Ö. 6/4 – Ö.Y : İ.S.30/33 Kudüs) İki binli yıllara girdiğimiz günlerde, dünyamız ortak bir mutluluğu ve kutlamayı yaşadı. Başlangıcı milat (doğum ) olarak kabul edilen bir takvimin ikinci bin yılını. Milat yani İsa’nın doğumu, insanlık tarihi için bir dönüm noktası olarak kabul edilmiş ve bütün tarihsel olaylar bu referansa göre tanımlanmıştır. Hıristiyan Avrupa merkezli …

Devamı için TIKLA

Hz. Muhammed

ÖNSÖZ Okurlarıma takdim etmiş olduğum Paris edebi ve beşeri ilimler Fakültesi profesörü Roger Arnaldez’in uzun yıllar inceleme ve araştırmaları sonucu meydana getirmiş olduğu bu eseri, mümkün olduğu kadar aslına uygun ve ifadesine sadık kalmak ve aynı zamanda bugünkü dilimize yaklaşmak suretiyle daha geniş bir okuyucu kitlesine hitap etmek ve manâlarını açıklığa kavuşturmak gayreti içinde Türkçeye çevirdim. Hz. Muhammed ve İslâmlık …

Devamı için TIKLA

Mevlana ve Felsefesi

Bir şeb-i aruz sonrası, “Yabancı değil, sizin köyün halkından Bir dostum, semtinizde bir yer arayan!. Düşman da görünse çehrem, olamam düşman, Acemce söylesem de Türküm aslen.” Diyen ve bir Türk mutasavvıfı olan Mevlana Celaleddin-i Rumi yi bir nebze olsun tanıyabilmek ,düşüncelerini anlayabilmek için öncelikle onun yaşamış olduğu zaman dilimini, bu zaman içinde yaşadığı hayatı, hayatındaki safhaları bu safhalarda verip aldıklarını, …

Devamı için TIKLA

Mimar Sinan

Osmanlı tarihinin en yüksek çağı kabul edilen 16. Yüzyılı Türkler için adeta özümleyen dört ad vardır: Kanunî, İstanbul, Süleymaniye ve bunları görsel bir simgeye dönüştüren SİNAN. Fakat daha geniş bir kültürel perspektifte, eğer Osmanlı İmparatorluğu tek bir simgeyle temsil edilmek istenseydi, bir kutlu bilge olarak yaşam ve yapıtlarını özümlemiş bir kimlikle Sinan önerilebilirdi. Sinan’ın yetişmesi, sanatçı kimliği, kişisel üslubu, bu …

Devamı için TIKLA