Serdar UZUN Şunları Yazmış:

Mısır ve Mezopotamya’da Bilim

Eski uygarlıklarda bilim söz konusu olunca akla ilk olarak Mısır, Mezopotamya ve Yunan bilimleri gelir. Bunlar içinde eskilik bakımından Mısır ve Mezopotamya bilimleri ilk sırada yer alır. Eski Mısır ve Mezopotamya ilmi bilgileri, tarihî vesikalara dayanarak inceleyebildiğimiz ve tanıdığımız en eski örnekleri oluşturur. Günümüzde bilim tarihini inceleyenler, hangi yolu takip ederlerse etsinler, sonunda karşılarına Mısır ve Mezopotamya çıkar. Eski çağlarda …

Devamı için TIKLA

Kapadokya Pontika

Kapadokya Pontika Bölgesinde Kolonizasyon ve Akkültürasyon MÖ 7.yy’da Yunanlılar Karadeniz kıyılarında koloniler kurarken, Amisos şehrini de kurup, buraya yerleşmişlerdir. Amisos, Sinope ile Trapezunt arasında en önemli limandır. Bununla ilgili yazılı kaynaklar geç devirlere ait olması nedeniyle çelişkili bilgiler içermektedir. Bir kaynağa göre ( Ps. Skymn, 956-959) şehir MÖ. 563 tarihinde Foçalılar tarafından kurulmuş, başka bir kaynakta ise ( Strab. 12.3.14 …

Devamı için TIKLA

Perge Hakkında

Perge Gezisi Notları Sayın Abbasoğlu konuşmasına iki doktora öğrencisini tanıtarak başladı. Işıl Hanım Pamfilya mozaikleri, Özgür Bey de lahitler üzerinde çalışacaklar. Bir mozayik konservasyon programı başlatılıyor. Mozayikler açılacak, bilgisayar ortamında kaydedilecek ve sonra tekrar kapatılacak. Arif Müfid Mansel ve Jale İnan yönetimindeki daha önce yapılan kazılarda anıtsal yapılarla ilgilenilmişti. 1986 da Boğazköy’de bulunan bir tablet Kastralya nehri yanındaki Parha kentinden …

Devamı için TIKLA

Troya Hakkında

Troya Eğitim Gezisi Notları 18-19 Ağustos 2004’te IRO’nun düzenlemiş olduğu Troya Eğitim Gezisinde aldığım notları gönderiyorum. Katılan arkadaşlardan gelebilecek düzeltme ya da eklemeler olursa sevinirim. Gezinin başında kazı başkanı Prof.Manfred O.Korfmann’in kısaca verdiği bilgilere göre.Troya 150 km.lik alan içinde en iyi araştırılmış olan bölge. . Kazılar 17 yıldır devam ediyor. Her yıl bir kitap çıkıyor. Türkçe yayın olmamasının nedeni yayınevleri. …

Devamı için TIKLA

Şanlıurfa

ÇARŞILAR Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Urfa çarşılarından “…Çarşısı dört yüz dükkandır. Her türlü değerli eşya bulunur. Saraçhanesi İbrahim Halil Irmağı kıyısındadır. Onun için Bağdat Serdabı gibi soğuk su ile sulanmış ana yolun iki tarafı mamur ve güzel, mevsiminde türlü çiçeklerle süslü olup geçenlerin içini açar. Oralarda bütün bilgi sahiplerinin toplandığı, dinlendiği yerler vardır.” cümleleriyle bahsetmiş. Evliya Çelebi Urfa”daki Bedestenlerden de şu …

Devamı için TIKLA

İsmaililik’in Türk ve Batı Dünyası Üzerindeki Etkileri

İsmaililik nedir? İsmaililer, kimlerdir? İslamiyet’in ortodoks inanırları tarafından yüzyıllardır sapkın olmakla suçlanan İsmaili mezhebi, hangi görüşleri savunmaktadır? Nasıl ortaya çıkmış, hangi süreçte gelişmiştir? “Haşhaş İçenler” olarak tanıtılan İslamiyet’e ve kurulu düzene baş kaldırdığı öne sürülen İsmaililer hakkındaki suçlamalar, hangi ölçütlerde doğrudur? İsmaili Fedailer örgütü, gerçekten eli kanlı katiller, teröristler örgütü müdür? Bu çalışmamızda, tüm bu sorulara cevap arayacağız ve bunu …

Devamı için TIKLA

Mozart

“Mozart müzik sanatında ulaşılmazlığın simgesidir. Şiirde Shakespear’in olduğu gibi. Onun sanat evreninde belirişi açıklanması olanaksız bir mucizedir.” J.W.Goethe Giriş : Otuzaltı yaşını doldurmadan yeryüzünden ayrılan bu yüce müzik dehası için ağlayanların sayısı, ölümünü izleyen yıllarda pek fazla değildi. Zamanla, verimindeki şaşırtıcı zenginlik, melodilerindeki olağanüstü güzellik, tekniğindeki akılalmaz ustalık ve eserlerindeki derin anlam anlaşıldıkça bu vakitsiz kayıp önem kazanmakta, müzik sanatıyla …

Devamı için TIKLA

Nietzsche

“Yanılma girdaplarının içinden çıkan flüt seslerine kulak verenler, şıpsevdiler, gizemlerden sarhoş olanlar…sizlere sesleniyorum. Sizlere şimdiye kadar düşünülmemiş bir görüşle, yeni ümitler getiriyorum.” Frederic Nietzsche (Niçe), eleştirilerindeki hafiflik, şiirsel ve ateşli üslubu nedeniyle uzun yıllar filozof sayılmamıştır. Son zamanlarında akıl hastası olması da yazdıklarını akıllı bir insanın yazamayacağı biçiminde yorumlanmıştı. Eserlerinin ölümünden sonra Nazi propagandalarında kullanılması da hakkındaki kötü yorumlan güçlendirmiştir. …

Devamı için TIKLA

Hekimoğlu Kimdir?

Halk arasında heyecan uyandıran her olaya bir türkü yakılır; bunlar bestelenir ve türlü yollardan yurdun dört bir bucağına yayılır. Türlü bölgelerde, türlü biçimlere girer. Kimi dizeler düşer, yerlerine yenileri eklenir. Konuları ise daha çok ferdî ve sosyal hâdiselere dayanır. Bir hâdiseyi hikâye etmekten ziyâde, hâdise karşısındaki içli duyguları ve tepkileri dile getirir.3 Hekimoğlu İbrahim ise, halk düşüncesinde kahramanlık destanlarına, türkülerine …

Devamı için TIKLA

Bandırma Vapuru

Türkiye Cumhuriyetine giden yolda, büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ü ve 18 kader arkadaşını Samsun’a getirip, milli mücadelenin başlamasına vasıta olarak önemli bir görev yapan Bandırma Vapuru” artık hep Samsun’da. Bandırma Vapuru, Samsun’da, Doğu Park sahilinde, artık hep orada kalmak üzere demir atmış durumda. 19 Mayıs 1919 tarihini simgeleyen en önemli vasıta olan Bandırma Vapurunun, Samsun’da özgün bir örneğinin eksikliği hissedilerek, …

Devamı için TIKLA